Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria

”Misunderstanding of the present is the inevitable consequence
of ignorance of the past”.

Marc Bloch

Under 2020 startar den nationella forskarskolan ”Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK)”. Forskarskolan, som finansieras av Vetenskapsrådet, är en unik satsning på utbildningshistorisk forskning som syftar till att ge ett grundläggande bidrag till det internationella utbildningshistoriska forskningsfältet genom att utveckla forskningsinriktningen ”tillämpad utbildningshistoria.” Inriktningen avser forskning om utbildningens och undervisningens historia som på olika sätt bidrar till en ökad förståelse för brännande utbildningspolitiska frågor i vår samtid. Det är alltså en forskarskola för den som vill förstå varför vårt skolväsende ser ut som det gör idag, vill nyansera bilden av ”skolan förr” som saluförs i media, eller visa på de konflikter och orättvisor som kännetecknat utbildningens historia. Sammanlagt finansierar forskarskolan tio doktorander, och omfattar även två externt finansierade doktorander. Observera att denna webbplats är under konstruktion.


Vill du delta i forskarskolans verksamhet?