Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Styrgrupp

Forskarskolan i tillämpad utbildningshistoria leds av en styrgrupp bestående av representanter från Örebro, Stockholm, Uppsala och Umeå Universitet. Styrgruppens medlemmar har ansvar för olika områden. Budget, jämställdhet, kvalitetssäkring (Westberg); Handledning och handledarkollegium (Lindmark); Ventileringsseminarier (E. Larsson); Secondments och internat (Landahl), och forskarutbildningskurser (A. Larsson). Germund Larsson är forskarskolans administratör och koordinator.

Johannes Westberg

professor i pedagogik (Örebro) och professor i Theory and History of Education (Groningen). Forskarskolans föreståndare.

Johannes Westberg är också bland annat koordinator för det nordiska utbildningshistoriska nätverket, medlem i redaktionen för Nordic Journal of Educational History, korresponderande medlem i redaktionsrådet för History of Education (UK) och medlem av international advisory board för Paedagogica Historica.

Epost-adress: B.A.J.Westberg@rug.nl

Germund Larsson

fild. dr i utbildningssociologi. Forskarskolans koordinator

Germund Larsson har disputerat med en avhandling om bestraffningssystemet vid de svenska läroverken under 1900-talet. Förutom rollen som forskarskolans koordinator är han anställd som lektor i utbildningshistoria vid institutionen för Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Epost-adress: Germund.Larsson@edu.uu.se

Anna Larsson

Professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning (Umeå)

Anna Larsson är forskningsledare inom området ”History and education”, bland annat för UmSOD (Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik). Hon ingår i redaktionen för Nordic Journal of Educational History och i Editorial board för Journal of Social Science Education. Hennes personliga forskningsintressen är främst utbildningshistoria och vetenskapshistoria.

Epost-adress: anna.larsson@umu.se

Esbjörn Larsson

Professor i utbildningshistoria, dekan, Uppsala universitet

Esbjörn Larsson är en av grundarna av forskningsgruppen Uppsala Studies of History and Education (SHED) och är även dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Hans personliga forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan utbildningshistoria, militärhistoria och barn- och ungdomshistoria.

Epost-adress: esbjorn.larsson@edu.uu.se

Joakim Landahl

Professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria, Stockholms universitet

Joakim Landahl är forskningsledare för forskargruppen ’Utbildningshistoria och utbildningssociologi’ vid Institutionen för pedagogik och didaktik, SU. Han är även med i styrelsen för Föreningen svensk undervisningshistoria samt medlem i redaktionskommittén för nättidskriften Vägval i skolan.

Epost-adress: joakim.landahl@edu.su.se

Daniel Lindmark

Professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet

Daniel Lindmark är forskningsledare i forskningsmiljön Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, som inbegriper utbildningshistoria och historiedidaktik. Han har även ett uppdrag som forskningsledare vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, där han har ett särskilt ansvar för temat Språk och utbildning.

Epost-adress: daniel.lindmark@umu.se


%d bloggare gillar detta: