Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Publications

This page lists a selection of publications that illustrates the theme of the graduate school, explored further in the article ”What We Can Learn From Studying The Past: The Wonderful Usefulness of History in Educational Research” (Westberg 2021). The publications are written by the PhD students and the steering group of the graduate school.

Public debate

”Huvudproblemet med Henrekson och Wennströms historieskrivning är inte att de har fel. Nej det är att de inte försöker skriva historia alls. Istället använder de historieskrivning till att argumentera för den kunskapssyn som de anser är den rätta.”

Andreas Westberg, ”Var skolan bättre förr?”, Norra Västerbotten, 8 april, 2022.

”Precis som agan, dumstruten eller morgonbönen (en annan av SECOs stora frågor) var regler om elevernas fritid ett självklart inslag fram till dess att de började ifrågasättas och utmanas. Idag anses sådana regler tillhöra historien medan vi istället har andra regler som anses självklara. […] Är det något utbildningshistorien lär oss är det att det mesta i skolan är resultatet av en omstridd historia.”

Victor Johansson, ”Skolans ordningsregler har en omstridd historia”, Skola & samhälle [S.O.S], 7 februari, 2022

”De som byggde skolorna på 1930-talet hade två utmaningar framför sig. Dels att öka utbildningsväsendets kapacitet, dels att möjligheten till skolgång skulle bli lika för alla barn. Fortfarande i början av 1940-talet var det många skolor i bygden som endast tog in nya elever vartannat år, i några fall förekom dessutom deltidsläsning. Dagens skolbyggare står inför liknande utmaningar.”

Andreas Westerberg, ”En egen stol och en blandad klass borde vara varje skolbarns rättighet”, Norra Västerbotten, 12 november 2021

”Därför behövs den glädjedödande utbildningshistorikern som har studerat skolväsendets kontinuitet och förändringar, som grävt i arkiven och har stor erfarenhet av att beskriva, avmytologisera och problematisera allt från skolreformer till social rekrytering.”

Rebecka Göransdotter, ”Skoldebatten behöver en glädjedödare”, Curie, 22 mars, 2021

”Den utmaning som grundskolereformen ställer oss inför 2020 kan kort sammanfattas på följande sätt: finns det andra sätt att resonera kring valfrihet i skolan än de som tar fokus på skolval, skolpeng, och konkurrens?”

Johannes Westberg, ”Skolan måste värna en verklig valfrihet”, SvD 5 juli, 2020.

”Om historien inte ska upprepa sig krävs att frågan om ordningsomdömen omsorgsfullt utreds. En sådan utredning behöver dra nytta av modern utbildningshistorisk forskning på området.”

Christian Lundahl och Germund Larsson, ”Historielöst med ordningsomdömen i skolan”, Skola & samhälle [S.O.S], 6 maj, 2019.

Textbooks and children’s books

”Hur var det egentligen att gå i skola förr i tiden? I den här boken får du träffa tolv elever som gick i en skola som inte var som skolan är idag. Det är berättelser om både tjejer och killar, en del fattiga och en del rika. Den första berättelsen handlar om 1600-talet och den sista om 1980-talet. Gemensamt för alla berättelser är att de är skrivna av personer som forskat om skolans historia och som är experter på den tid de skriver om.”

Esbjörn Larsson (red.), En resa genom skolans historia (Uppsala: Utbildningshistoriska meddelanden, 2021)
%d bloggare gillar detta: