Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Internat, kurser, secondments

Placerad vid Sveriges fyra starkaste utbildningshistoriska miljöer, med en vision om en sammanhållen utbildningsnära forskarskola på internationell grund, är denna forskarskola designad för att ge doktoranderna de bästa förutsättningarna för att bidra till den internationella forskningsfronten. Av avgörande betydelse härvidlag är forskarskolans fyra gemensamma aktiviteter: internationella internat, doktorandkurser, ventileringsseminarier och skrivbordsbyten. De internationella internaten lägger grunden för en hög metodologisk och teoretisk kompetens, doktorandkurserna tydliggör forskarskolans inriktning, och dess ventileringsseminarier och skrivbordsbyten (där doktorander får vistas en tid vid ett annat lärosäte) stärker forskarskolans sammanhållning och dess kvalitet. Nedan listas de kurser och internat som forskarskolan erbjuder.

Kurser

Valbara kurser

  • Pedagogiska utopier (Stockholm)
  • Education in History and Society (Umeå)
  • Histories of Modern Societies (Uppsala)

Internat

  • I Att skriva avhandling i tillämpad utbildningshistoria (Örebro)
  • II Forskningsdesign (Stockholm)
  • III Metod (Umeå)
  • IV Teori (Uppsala)
  • V Att sammanställa och formulera forskningsbidrag

Intresserad av vår verksamhet?


%d bloggare gillar detta: